Na čo je nám dejepis? Zaujíma aj mladých?

Dejepis skúma a vysvetľuje minulosť. Dozvedáme sa tak, ako ľudia žili, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Pomáha nám tým poznávať seba a svet? Rozvíjame vďaka nemu svoje myslenie? Stávame sa lepšími? S youtuberkou Sandrou Svitekovou, autorkou podcastu Dejepis Inak, sme sa rozprávali o tom, prečo jej záleží na tom, aby bol dejepis obľúbený a čo pre to môžeme spraviť, ale aj o tom, o ktorých osobnostiach by chcela, aby sme hovorili viac a prečo.
Sandra Sviteková Rozhovory Choices_titulka

Na čo je nám dejepis? Zaujíma aj mladých?

Dejepis skúma a vysvetľuje minulosť. Dozvedáme sa tak, ako ľudia žili, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Pomáha nám tým poznávať seba a svet? Rozvíjame vďaka nemu svoje myslenie? Stávame sa lepšími? S youtuberkou Sandrou Svitekovou, autorkou podcastu Dejepis Inak, sme sa rozprávali o tom, prečo jej záleží na tom, aby bol dejepis obľúbený a čo pre to môžeme spraviť, ale aj o tom, o ktorých osobnostiach by chcela, aby sme hovorili viac a prečo.
"Aktuálne dianie v rôznych krajinách lepšie pochopíme, len ak spoznáme ich históriu. Aj konaniu našich blízkych rozumieme lepšie, ak poznáme ich príbeh. Tak je to aj s príbehom ľudstva."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Prečo je dôležité vedieť, čo sa dialo v minulosti?
  • Ako je dejepis užitočný pri riešení súčasných problémov?
  • Čo jej hovoria študenti na workshopoch na školách?
  • Či sú ľudia schopní poučiť sa z chýb minulosti?
  • Ako nám dejepis môže pomôcť pri formovaní hodnôt?
  • Ako byť pri interpretovaní histórie kritickí a objektívni?
  • Kto bol jej obľúbený učiteľ a prečo?

Kto je Sandra Sviteková?

Sandra je vyštudovaná učiteľka filozofie a histórie, autorka úspešného youtubového kanála Dejepis Inak, na ktorom publikuje videá zaujímavo vysvetľujúce javy a súvislosti z histórie. Jej cieľom je predovšetkým u mladých ľudí vzbudzovať záujem o dejiny a medzi širokou verejnosťou prebudiť lásku k histórii.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: