Informatické myslenie: cesta k tvorivosti

Často sa hovorí sa o myslení kritickom, analytickom či kreatívnom. Počuli ste už však o informatickom myslení? Využije ho aj talentovaná herečka, hokejový brankár či vedúca školskej jedálne - skrátka ľudia, ktorí nebudú programátormi alebo softvérovými inžiniermi? Zistime to spolu!
E_Ivan Kalaš - hero image2

Informatické myslenie: cesta k tvorivosti

Často sa hovorí sa o myslení kritickom, analytickom či kreatívnom. Počuli ste už však o informatickom myslení? Využije ho aj talentovaná herečka, hokejový brankár či vedúca školskej jedálne - skrátka ľudia, ktorí nebudú programátormi alebo softvérovými inžiniermi? Zistime to spolu!
"Konzumáciou lákavého sveta, ktorý nám digitálna kultúra prináša, míňame jej neuveriteľný potenciál – tvorivosť."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Čo to je informatické myslenie a prečo je dobré o ňom rozprávať?
  • Má informatika niečo spoločné s ľudským správaním?
  • Je šanca, aby sme všetci boli tvorcami digitálneho sveta?
  • Aké má informatické myslenie prínosy pre umelcov?
  • Čo je projekt Emil a čím je informatika s ním jedinečná?
  • Čo je konštruktivistická pedagogika a prečo je v projekte Emil dôležitá?
  • Dá sa informatické myslenie prepojiť s inými predmetmi?
  • Ako vzdelávať učiteľov, aby radi a dobre učili informatické myslenie?

Kto je Ivan Kalaš?

Ivan Kalaš je informatik, ktorý pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a zaoberá sa vzdelávaním v oblasti zaoberá sa vzdelávaním v oblasti školskej informatiky. Je autorom obľúbenej a uznávanej metódy vyučovania informatiky pre deti od materskej školy po strednú školu, ktorá sa volá Emil. Táto metóda pomáha deťom rozvíjať informatické myslenie, kritické a analytické uvažovanie a zodpovedné správanie v digitálnom prostredí. Emil sa úspešne používa na viacerých školách v rôznych krajinách.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: