O vplyve architektúry na naše zdravie a šťastie

Ako nás ovplyvňujú priestory, v ktorých žijeme a pracujeme? Ktoré vedy to skúmajú a čo vďaka nim vieme? Ako si môžeme zlepšiť naše domovy, kancelárie a mestá, aby sme boli zdraví, spokojní a tvoriví? Čo je biofilický dizajn? Porozprával nám psychológ architektúry Michal Matloň.
Michal Matloň hero image

O vplyve architektúry na naše zdravie a šťastie

Ako nás ovplyvňujú priestory, v ktorých žijeme a pracujeme? Ktoré vedy to skúmajú a čo vďaka nim vieme? Ako si môžeme zlepšiť naše domovy, kancelárie a mestá, aby sme boli zdraví, spokojní a tvoriví? Čo je biofilický dizajn? Porozprával nám psychológ architektúry Michal Matloň.
"V prírode sa vyvíjame tisícročia a náš mozog nepotrebuje vynaložiť veľa práce na to, aby ju pochopil. Nie je pre nás ani príliš podnetná, ani nudná. Je to nestresujúce prostredie, v ktorom sa regenerujeme."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Dá sa vedecký skúmať, ako na nás pôsobí, kde žijeme a pracujeme?
  • Čo sa skrýva pod spojením “architektúra zameraná na človeka”?
  • Čo doma najviac ovplyvňuje našu spokojnosť a pohodu?
  • Ako si vytvoriť prostredie, ktoré podporuje našu kreativitu?
  • Ako vplývajú na naše fyzické a duševné zdravie mestá a sídliská?
  • Ako sa dajú využiť poznatky o vplyve prírody na náš mozog?
  • Aké chyby robia architekti pri navrhovaní nových budov a ulíc?
  • Prečo by nás mala zaujímať férovosť zdieľaných verejných priestorov?
  • Čo je Venetian Letter?

Kto je Michal Matloň?

Michal Matloň je psychológ architektúry. Na základe vedeckých poznatkov pomáha vytvárať miesta, v ktorých sa ľudia môžu cítiť šťastní, spokojní, ale aj tvoriví a zdraví. Vyštudoval aplikovanú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje vo výskumno-konzultačnej firme theLivingCore založenej kognitívnymi vedcami z Viedenskej univerzity. Je spoluzakladateľom mesačného newslettra pre architektov a výskumníkov Venetian Letter o architektúre a urbanizme zameraných na človeka a založených na vede.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: