Emocionálny kompas a psychická pohoda v škole

Bolo by dobré, keby deti chodili do školy rady a získali tam nielen vedomosti, ale aj sociálne a emočné zručnosti. Rovnako dôležité však je, aby sa učitelia a učiteľky cítili v práci príjemne, zvládali náročné situácie a dokázali zlepšovať atmosféru v triede. Ako skvalitniť duševné zdravie detí a vzťahy v škole? Porozprávala nám Anna Viľchová, spoluzakladateľka programu Emocionálny kompas.
Anna Viľchová

Emocionálny kompas a psychická pohoda v škole

Bolo by dobré, keby deti chodili do školy rady a získali tam nielen vedomosti, ale aj sociálne a emočné zručnosti. Rovnako dôležité však je, aby sa učitelia a učiteľky cítili v práci príjemne, zvládali náročné situácie a dokázali zlepšovať atmosféru v triede. Ako skvalitniť duševné zdravie detí a vzťahy v škole? Porozprávala nám Anna Viľchová, spoluzakladateľka programu Emocionálny kompas.
"Väčšina učiteľov a učiteliek chce pomáhať deťom. My sa im snažíme priniesť pocit, že aj oni sami si zaslúžia väčšiu podporu."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • V akých situáciách potrebujú deti sociálne a emočné zručnosti?
  • Je výchova výlučne úlohou rodiny?
  • Dajú sa vôbec sociálne a emočné zručnosti rozvíjať cielene?
  • Čo je Emocionálny kompas a pre koho je určený?
  • Ako môže učiteľ/ka pracovať s emóciami v triede?
  • Čo by prospelo psychickej pohode pedagógov?
  • Ako sa do programu môžu záujemcovia zapojiť?

Kto je Anna Viľchová?

Anna Viľchová pochádza z Prešova a je spoluautorkou projektu Emocionálny kompas. Po štúdiu rozvojového manažmentu na London School of Economics sa vrátila na Slovensko a dva roky učila v Rokycanoch v rámci programu Teach. Učiteľov podporuje v pomáhaní deťom so zvládaním emócií aj preto, že sama pred časom bojovala s vyhorením a úzkosťami. Aktuálne je tiež členkou pracovnej skupiny pre sociálnu a emocionálnu gramotnosť.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: