Je nespisovné nesprávne? Čo hovoríš?

Jazyk, akým sa vyjadrujeme, je jedinečnou súčasťou našej osobnosti. Zrkadlí našu cestu životom. Formujú ho rodina, priatelia, práca, záľuby a médiá, a pravdaže, aj my sami. Je v ňom niečo správne a niečo nesprávne? Akú rolu má v spoločnosti spisovná podoba jazyka? S absolventkou hispanistiky Zuzanou Ďaďovou, autorkou instagramového účtu a podcastu Čo hovoríš, sa rozprávame o tom, ako sa jazyk vyvíja a prispôsobuje meniacej sa spoločnosti.
Zuzana Ďaďová Rozhovory Choices

Je nespisovné nesprávne? Čo hovoríš?

Jazyk, akým sa vyjadrujeme, je jedinečnou súčasťou našej osobnosti. Zrkadlí našu cestu životom. Formujú ho rodina, priatelia, práca, záľuby a médiá, a pravdaže, aj my sami. Je v ňom niečo správne a niečo nesprávne? Akú rolu má v spoločnosti spisovná podoba jazyka? S absolventkou hispanistiky Zuzanou Ďaďovou, autorkou instagramového účtu a podcastu Čo hovoríš, sa rozprávame o tom, ako sa jazyk vyvíja a prispôsobuje meniacej sa spoločnosti.
"Niekto by možno chcel zakonzervovať jazyk tak, ako znie dnes. To však nejde. Nikto z nás nerozpráva tak, ako pred 30 rokmi."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Čo všetko ovplyvňuje to, aký jazyk používame?
  • Čo je spisovný jazyk a aká je jeho úloha v spoločnosti?
  • Prečo niečo nespisovné nie je hneď nesprávne?
  • Či by sa Štúr obracal v hrobe, keby počul dnes mladých hovoriť?
  • Ako sa jazyk vyvíja a prispôsobuje dobe? Čo sa v ňom mení?
  • Prečo by sme nemali súdiť druhých podľa toho, ako sa vyjadrujú?
  • Ako by televízia a rozhlas mohli lepšie narábať s dialektmi?

Kto je Zuzana Ďaďová?

Zuzana vyštudovala hispanistiku na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Vo svojej dizertácii sa venovala sociolingvistike španielskych dialektov. Zaujíma ju, ako sa jazyk vyvíja v meniacej sa spoločnosti. Pracuje v IT oblasti a vo voľnom čase tvorí instagramový účet aj podcast Čo hovoríš, ktorý sa venuje vzťahu jazyka a spoločnosti, nárečiam, jazykom vo svete, pôvodu slov či evolúcii jazyka. Bavia ju cudzie jazyky, najmä taliančina a španielčina. Rada číta beletriu a pozerá filmy a seriály.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: