Rozhodovanie v páre: rozum, emócie a osobná moc

Každý deň robíme tisícky malých a veľkých rozhodnutí. Čo všetko na nás vplýva, ak si z viacerých možností vyberáme sami? Ako sa rozhodujeme, keď sme na to dvaja? Dokážeme zladiť naše potreby, túžby a ciele s tým, čo si prajú naši partneri? S klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Lenkou Pavukovou Rušarovou, ktorá sa venuje párovej terapii, sa rozprávame o psychológii rozhodovania. Hovoríme o umení rozhodovania vo vzťahu, kde sa stretávame s rôznymi názormi, potrebami a očakávaniami.
Lenka Pavuková Rušarová

Rozhodovanie v páre: rozum, emócie a osobná moc

Každý deň robíme tisícky malých a veľkých rozhodnutí. Čo všetko na nás vplýva, ak si z viacerých možností vyberáme sami? Ako sa rozhodujeme, keď sme na to dvaja? Dokážeme zladiť naše potreby, túžby a ciele s tým, čo si prajú naši partneri? S klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Lenkou Pavukovou Rušarovou, ktorá sa venuje párovej terapii, sa rozprávame o psychológii rozhodovania. Hovoríme o umení rozhodovania vo vzťahu, kde sa stretávame s rôznymi názormi, potrebami a očakávaniami.
"Myslíme si, že sme racionálne bytosti, všetci sme však citovo založení. Emocionálne je preto podložená aj väčšina našich rozhodnutí."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Koľko rozhodnutí denne robíme a čo ich ovplyvňuje?
  • Či sa rozhodujeme skôr rozumom alebo srdcom?
  • Ako sloboda súvisí so zodpovednosťou?
  • Ktoré veľké rozhodnutia často páry v živote robia?
  • Akými rôznymi spôsobmi ľudia prejavujú a prijímajú lásku?
  • Ako na seba reagujeme pri malých rozhodnutiach?
  • Či je možné osobnú moc využívať ale nezneužívať?

Kto je Lenka Pavuková Rušarová?

Lenka je klinická psychologička a psychoterapeutka. Svojim klientom poskytuje individuálnu aj párovú psychoterapiu a zúročuje tak skúsenosti z práce na psychiatrickom oddelení, v poradni pre obete násilia a zo vzdelávaní pre firemných klientov. Pracuje v slovenskom a anglickom jazyku, preložila viacero odborných publikácií, na Univerzite Komenského učí budúcich psychológov a v odbore psychológie aj tlmočí.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: