Najnovšia epizóda

Generácia Z ide do práce. Čo od nej očakáva?

Vyrástli na sociálnych sieťach. Sú známi technologickou zručnosťou, ambíciami a kreativitou. Rovnosť a udržateľnosť im nie sú ľahostajné. Na čom im ešte záleží? Aké očakávania majú od svojho života a práce? Aké je byť súčasťou dynamickej a inovatívnej generácie? Vypočujte si rozhovor s Laurou Blažekovou zo spoločnosti Allheads, ktorá pomáha firmám zlepšovať fungovanie viacgeneračných tímov vďaka dátovo podmieneným riešeniam.

Počúvaj na svojej platforme:

Simona Horváth_thumbnail

Pútavo či prirodzene? Oboje, prosím!

Od viacerých z nás sa v práci očakáva, aby sme vedeli prezentovať aj pred väčším množstvom neznámych ľudí. Chceme ich zaujať, no zároveň chceme ostať sami sebou. Ako pred publikom hovoriť s väčšou ľahkosťou, interaktívne a zdravo sebavedome? Prezradí trénerka mäkkých zručností a konzultantka Simona Horváth.
Lenka Uherová_thumbnail

Malé a veľké klamstvá

Odmalička učíme deti, že klamať sa nemá, klameme však všetci. Klamanie je sociálny fenomén, s ktorým sa stretávame každý deň. Rozprávame sa o psychológii lži, o tom, prečo, kedy a ako klameme druhých a možno aj samých seba. Čo je falošná autenticita, ako reagovať, keď nám niekto klame a prečo ani detektor lži nie je spoľahlivý?
Branislav Siklienka_thumbnail

Zelenšie mestá, spokojnejší ľudia

Ako môžeme aspoň čiastočne kompenzovať prírode to, čo jej svojou činnosťou berieme? Jedným z adaptačných opatrení, ktoré do miest prinášajú príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími, sú zelené strechy. Sú stále vyhľadávanejšie, má preto zmysel lepšie spoznať, čo prinášajú, a hovoriť o tom, čo môžeme spraviť pre ich rozvoj.
Arnold Kiss_thumbnail

Ako vnútorne odolávať neistote okolo nás

Rozprávame sa o zvyšovaní odolnosti a schopnosti reagovať na zmeny v dnešnom VUCA svete. Naša snaha okamžite odpovedať na udalosti spôsobuje, že im dobre nerozumieme a nachádzame riešenia, ktoré fungujú len krátko. Jednotlivci a organizácie môže mať z toho obavy a strach. Svoju rezilienciu však môžeme vedome rozvíjať.
Jano Horváth_thumbnail

Ako na digitálne vzdelávanie?

Digitálne technológie budú súvisieť so všetkými oblasťami nášho pracovného a osobného života. Mladým ľuďom by sme preto mali umožniť rozvíjať svoje digitálne zručnosti tak, aby technológie používali s ľahkosťou, zodpovedne a kriticky a aby s ich pomocou radi tvorili.
1 2 4 5 6 7
Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: