Najnovšia epizóda

Výkonnosť alebo spokojnosť? Čo na to mentálny kouč?

Každému z nás sa občas zíde podpora pri prekonávaní prekážok, dosahovaní cieľov, objavovaní potenciálu či získavaní sebadôvery. Aj preto mentálny koučing nachádza stále väčšie uplatnenie v športe, práci, vzdelávaní, osobnom raste a iných oblastiach života. S certifikovaným mentálnym koučom, profesionálnym basketbalistom a bývalým slovenským reprezentantom Pavlom Lošonským sa rozprávame o rovnováhe medzi ambíciami a potrebami; o tom, ako dosiahnuť, aby si výkonnosť a spokojnosť neprotirečili, ale sa pekne dopĺňali.

Počúvaj na svojej platforme:

Petra Brandoburová_thumbnail

Budeme krajinou aj pre starých?

Nie je ľahké starnúť v spoločnosti, ktorá velebí individualizmus, mladosť a výkon. Ako sa u nás majú starí ľudia a čo môžeme spraviť, aby sa im žilo lepšie? Otvorene hovoríme nielen o zmenách v správaní a duševnom zdraví, ktoré sprevádzajú starnutie, ale aj o nových príležitostiach zapájania starších do komunity a vytváraní verejného priestoru pre všetkých.
Ján Markoš - dlhé_thumbnail

Bližšie k sebe

Kde a ako môžeme v dobe médií, technológií a vedy hľadať pokoj a ľudskosť? Prečo sme často nespokojní? Čím sa naše vedomie podobá svetlu? Kam sa v spánku strácame? Na čo sú nám ticho a blízkosť? Prečo je dôležité vnímať krásu? Na aké otázky nám veda odpovedať vie a v čom nám nepomôže? Poďme to spolu zistiť!
1 2 4 5 6
Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: