Ako vnútorne odolávať neistote okolo nás

Naša snaha okamžite odpovedať na udalosti spôsobuje, že im dobre nerozumieme a nachádzame riešenia, ktoré fungujú len krátko. Jednotlivci a organizácie môže mať z toho obavy a strach. Svoju rezilienciu však môžeme vedome rozvíjať. Ako? Poď to s nami zistiť!
E_Arnold Kiss - hero image2

Ako vnútorne odolávať neistote okolo nás

Naša snaha okamžite odpovedať na udalosti spôsobuje, že im dobre nerozumieme a nachádzame riešenia, ktoré fungujú len krátko. Jednotlivci a organizácie môže mať z toho obavy a strach. Svoju rezilienciu však môžeme vedome rozvíjať. Ako? Poď to s nami zistiť!
"Každému z nás sa občas niečo nepodarí. Najlepšie, čo môžeme vtedy spraviť, je zamysleť sa, ako sa z toho dokážeme poučiť, čo si odnesieme do budúcnosti..."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Čo je charakteristické pre súčasný VUCA svet
  • Prečo náš mozog vyhľadáva negatívne vnemy a čo s tým
  • Prečo nestačí len zvládať záťažové situácie, ktoré prichádzajú
  • Či sa dá zladiť budovanie návykov a dynamické reagovanie na zmeny
  • Akou výchovou môžu rodičia prispieť k odolnosti a vyrovnanosti svojich detí
  • Či na tieto výzvy odpovedá vzdelávací systém
  • Ako svoju schopnosť reagovať na zmeny rozvíjajú firmy
  • Aký je rozdiel medzi rezilienciou a agilitou
  • Čomu sa Arnold venuje a čo ho naučili tri jarné týždne v Brazílii

Kto je Arnold Kiss?

Arnold študoval medzinárodné vzťahy a sociálnu psychológiu. Sedem rokov pôsobil ako lektor cudzích jazykov. Je absolventom programu Teach for Slovakia. Svoje nadšenie pre inovácie v oblasti školstva a vzdelávania ukázal ako spoluzakladateľ iniciatív #somturozumieme.si.

Ako tréner a konzultant pôsobí v Maxman Consultants, popritom vedie projekt Greenpower Slovensko, konzultuje pre Nadáciu Pontis a Štátnemu pedagogickému ústavu pomáha s koordináciou jednej pracovnej skupiny. Zaslúžene sa ocitol v najnovšom rebríčku Forbes 30 pod 30. Ak sa nevenuje zlepšovaniu sveta, rád si prečíta dobrú knihu alebo si zašportuje.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: