Zelenšie mestá, spokojnejší ľudia

Ako môžeme aspoň čiastočne kompenzovať prírode to, čo jej svojou činnosťou berieme? Jedným z adaptačných opatrení, ktoré do miest prinášajú príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími, sú zelené strechy. Sú stále vyhľadávanejšie, má preto zmysel lepšie spoznať, čo prinášajú, a hovoriť o tom, čo môžeme spraviť pre ich rozvoj. Poďme na to!
E_Branislav Siklienka - hero image2

Zelenšie mestá, spokojnejší ľudia

Ako môžeme aspoň čiastočne kompenzovať prírode to, čo jej svojou činnosťou berieme? Jedným z adaptačných opatrení, ktoré do miest prinášajú príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími, sú zelené strechy. Sú stále vyhľadávanejšie, má preto zmysel lepšie spoznať, čo prinášajú, a hovoriť o tom, čo môžeme spraviť pre ich rozvoj. Poďme na to!
"Teplo sa odráža od betónových plôch, od chodníkov aj striech, a naše mestá sú tak v lete príliš vyhriate. Základnou úlohou zelených striech je ochladzovať vzduch a spríjemniť nám život v meste."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Aké sú základné environmentálne prínosy zelene v mestách
  • Čo sú jej sociálne, zdravotné, ekonomické a estetické benefity
  • Ktoré adaptačné opatrenia môžu spraviť mestá odolnejšími
  • Kde sa vzali zelené strechy a či nie sú len módnym trendom
  • Kam ich môžeme umiestniť, čo nám to prinesie a či je to drahé
  • Čím sa líšia intenzívna a extenzívna zelená strecha
  • Či je starostlivosť o ne náročná a aké mýty sa s nimi spájajú
  • Čomu sa venuje Asociácia pre zelene strechy a zelenú infraštruktúru
  • Aká budúcnosť čaká zelené strechy na Slovensku

Kto je Branislav Siklienka?

Branislav Siklienka vyštudoval financie a dvanásť rokov pracoval ako analytik, rozhodol sa však odísť z korporátneho života. Odmalička mal rád prírodu, téma globálnej klímy sa ho dotýkala a nerozumel, prečo sme takí ľahostajní k životnému prostrediu.

Jeho vášňou a poslaním sa preto pred piatimi rokmi stali zelené strechy. Prostredníctvom nich sa snaží prispieť k zlepšeniu klimatických podmienok na zemi. Je predsedom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru a konateľom spoločnosti Sky Gardens.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: