Budeme krajinou aj pre starých?

Nie je ľahké starnúť v spoločnosti, ktorá velebí individualizmus, mladosť a výkon. Ako sa u nás majú starí ľudia a čo môžeme spraviť, aby sa im žilo lepšie? Aké zmeny v správaní a duševnom zdraví sprevádzajú starnutie? Objavte s nami aj nové príležitosti zapájania starších do komunity a vytváraní verejného priestoru pre všetkých!
E_Petra Brandoburová - hero image2

Budeme krajinou aj pre starých?

Nie je ľahké starnúť v spoločnosti, ktorá velebí individualizmus, mladosť a výkon. Ako sa u nás majú starí ľudia a čo môžeme spraviť, aby sa im žilo lepšie? Aké zmeny v správaní a duševnom zdraví sprevádzajú starnutie? Objavte s nami aj nové príležitosti zapájania starších do komunity a vytváraní verejného priestoru pre všetkých!
"Seniori netvoria homogénnu skupinu. Mali by sme viac premýšľať nad tým, či možnosti účasti na verejných aktivitách a záujmových činnostiach sú prispôsobené potrebám súčasných seniorov a senioriek."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Akým výzvam starší ľudia dnes najčastejšie čelia
  • S akými predsudkami o ich živote sa stretávame
  • Kto zjednodušený obraz o nich vytvára a čo s tým
  • S akými premenami vo fyzickom zdraví svojich rodičov by sme mali rátať
  • Aké zmeny v správaní a duševnom zdraví starnutie najčastejšie sprevádzajú
  • Ktoré otázky o starnutí sú vo verejnej debate stále tabu
  • Čo by sme mali vedieť o diagnostike a liečbe v oblasti porúch pamäte
  • Ako zapájať starších do života v komunite a pomáhať im zachovať si sebaúctu
  • Akú starobu by sme chceli mať
  • Čo by sme mohli spraviť, aby bol mestský verejný priestor pre všetkých

Kto je Petra Brandoburová?

Petra je odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou. Pôsobí na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave a v Centre Memory poskytujúcom služby ľuďom s poruchami pamäti a ich rodinám.

Profesionálne sa zameriava na prácu so seniorskou populáciou a výskumne na neurologické ochorenia, predovšetkým Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu s dôrazom na bežný život pacientov. Je fanúšičkou činnosti občianskeho združenia Zrejme. Snaží sa prispievať k tomu, aby sme všetci vnímali svet o trochu farebnejšie, veselšie a spokojnejšie.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: