Poriadok v hlave

Nejakú mieru kritického myslenia máme všetci, avšak skúmaním vlastných myšlienkových a rozhodovacích procesov, vnímaním kontextov druhých ľudí a rozvíjaním systematickej zvedavosti ju môžeme zvýšiť. Prečo a ako kultivovaním myslenia a komunikácie jednotlivcov môžeme prispieť ku kultivovaniu spoločnosti? Zistime to spolu!
E_Martin Poliačik - hero image2

Poriadok v hlave

Nejakú mieru kritického myslenia máme všetci, avšak skúmaním vlastných myšlienkových a rozhodovacích procesov, vnímaním kontextov druhých ľudí a rozvíjaním systematickej zvedavosti ju môžeme zvýšiť. Prečo a ako kultivovaním myslenia a komunikácie jednotlivcov môžeme prispieť ku kultivovaniu spoločnosti? Zistime to spolu!
"Ak si uvedomíme, koľko slepých uličiek naša myseľ navštívi, kým si dokážeme sformulovať jasný argument, získame pokoru pred svojim vlastným myslením a naučíme sa aj odpúšťať chyby druhým."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Ako naliehavá je táto debata v kontexte toho, čo sa teraz deje
  • Prečo je dobré mať upratané v hlave a či je to dnes ťažšie ako kedysi
  • Čo všetko ovplyvňuje to, ako prijímam, čo tvrdí niekto druhý
  • Aká je cesta od tvrdenia k argumentu
  • Majú všetky názory rovnakú váhu
  • Ako čo najlepšie prepájať svoje myslenie s realitou
  • Prečo je fajn pracovať na vnímaní kontextov iných ľudí a ako to robiť Ako podstatné je chcieť sa v živote dozvedieť niečo nové a tešiť sa na to
  • Ako sa môžeme usilovať o to, aby ľudia vedeli a chceli kriticky myslieť

Kto je Martin Poliačik?

Martin študoval systematickú filozofiu na Trnavskej univerzite. Od roku 1996 pôsobil v Slovenskej debatnej asociácii postupne ako debatér, rozhodca, medzinárodný tréner a tri roky ju viedol z pozície výkonného riaditeľa. Desať rokov bol aktívnym slovenským a európskym politikom.

Je doktorandom na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spolu s manželkou Hanou sa venuje podnikaniu, lektorskej a konzultantskej praxi. Vedie Akadémiu kritického myslenia a s individuálnymi klientmi a klientkami pracuje na zlepšovaní ich komunikačných, prezentačných a rozhodovacích schopností. So spoluautorkou Lindou Lančovou napísal knihu o kritickom myslení Poriadok v hlave, ktorá vyšla v knižnej edícii Denníka N.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: