Na čo je nám matematika? Je pre všetkých?

Hoci je matematika abstraktná, je všade a pre niektorých je skutočne krásna. Je však pre všetkých? Učí nás myslieť a lepšie fungovať v meniacom sa svete? S vysokoškolským pedagógom Zbyňkom Kubáčkom sa rozprávame o tom, ako by mohlo byť vyučovanie matematiky relevantnejšie a zmysluplnejšie, a ako by ho mohli obohatiť história, humor a neformálnosť. Hovoríme aj o videách z jeho prednášok a o tom, prečo mu záleží na tom, aby sa ľudia dozvedeli o matematike viac.
Zbyněk Kubáček - Rozhovory Choices

Na čo je nám matematika? Je pre všetkých?

Hoci je matematika abstraktná, je všade a pre niektorých je skutočne krásna. Je však pre všetkých? Učí nás myslieť a lepšie fungovať v meniacom sa svete? S vysokoškolským pedagógom Zbyňkom Kubáčkom sa rozprávame o tom, ako by mohlo byť vyučovanie matematiky relevantnejšie a zmysluplnejšie, a ako by ho mohli obohatiť história, humor a neformálnosť. Hovoríme aj o videách z jeho prednášok a o tom, prečo mu záleží na tom, aby sa ľudia dozvedeli o matematike viac.
"V ideálnom svete by sme mali všetci pri každom predmete poctivo hľadať odpoveď na otázku: Načo toto učíme?"

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Dá učiť pre život, keď nevieme, čo bude o 10 rokov?
  • Akú úlohu by mohla mať matematika v príprave na budúcnosť?
  • Ako vníma formalizmus a jeho vplyv na motiváciu študentov?
  • Čo si myslí o otázkach: Na čo mi to bude? Kde to využijem?
  • Či nie je pre nás brzdou, že učíme najmä to, čo vieme testovať?
  • Prečo by sme mohli do vyučovania zahrnúť viac histórie?
  • Ako vníma popularizáciu matematiky prostredníctvom videí z prednášok?
  • Kde objavil svoju lásku k hudbe a dychovému komornému orchestru?

Kto je Zbyněk Kubáček?

Zbyněk Kubáček je vysokoškolský učiteľ, vedie Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Venuje sa didaktike matematiky a je autorom série stredoškolských učebníc a zbierok matematických úloh. Za dosiahnutie 2 miliónov pozretí na YouTube dostal v roku 2021 Cenu za mimoriadne zásluhy na popularizácii vedy, štúdia a propagácii fakulty. Vo voľnom čase vedie Cisársky a kráľovský dychový komorný orchester, ktorý sa špecializuje na hudbu z čias Rakúsko-Uhorska.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: