Neočakavané benefity hudobnej výchovy

Naša túžba deti vzdelávať by nemala prevýšiť našu snahu vychovať z nich dobrých a šťastných ľudí. Je to len fráza? Venujeme tomu naozaj dostatočnú pozornosť? Pozrime sa na to!
E_Oľga Bystrianska2 - hero image

Neočakavané benefity hudobnej výchovy

Naša túžba deti vzdelávať by nemala prevýšiť našu snahu vychovať z nich dobrých a šťastných ľudí. Je to len fráza? Venujeme tomu naozaj dostatočnú pozornosť? Pozrime sa na to!
"Hudobnou výchovou rozvíjame tvorivosť a predstavivosť detí, učíme ich vnímať krásu a estetiku, vedieme ich k rešpektovaniu rozdielov. Na hodinách zažívajú radosť zo seba aj z druhých, cítia sa príjemne a bezpečne. Sú potom veselšie, pozornejšie a rastie ich zdravé sebavedomie."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Čo by nikto nemal zažiť na hodinách hudobnej výchovy
  • K čomu predovšetkým vedie svojich žiakov a žiačky
  • Prečo je dôležité zapojiť všetkých a ako pestovať rešpekt
  • Či hudobná výchova uzdravuje rovnako, ako lieči hudba
  • Prečo jej žiaci dosahujú lepšie výsledky aj v iných predmetoch
  • Ako jej Superar zmenil život a pomohol skvalitniť výučbu
  • Čo môžeme urobiť, aby sa výchovné predmety brali vážne

Kto je Oľga Bystrianska?

Oľga vyštudovala hru na organ na Janáčkovej akadémii v Brne a dirigovanie zboru na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pracovala s viacerými doma i medzinárodne oceňovanými zbormi. Viac ako dvanásť rokov diriguje Ženský spevácky zbor Belius.

V súčasnosti učí na Základnej škole s materskou školou Alexandra Vagača v Detve, na Základnej umeleckej škole Stožok, na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Úspešne pôsobí ako lektorka a dirigentka v medzinárodnom programe Superar. Svojou prácou chce prispieť k tomu, aby sme lepšie v spoločnosti vnímali, čo všetko hudobná výchova v dieťati rozvíja a čím všetkým obohacuje jeho osobnosť.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: