Ako si zlepšiť pamäť, učenie sa a rozhodovanie

Často sa hovorí sa o myslení kritickom, analytickom či kreatívnom. Počuli ste už však o informatickom myslení? Využije ho aj talentovaná herečka, hokejový brankár či vedúca školskej jedálne - skrátka ľudia, ktorí nebudú programátormi alebo softvérovými inžiniermi? Zistime to spolu!
Kamila Urban

Ako si zlepšiť pamäť, učenie sa a rozhodovanie

Často sa hovorí sa o myslení kritickom, analytickom či kreatívnom. Počuli ste už však o informatickom myslení? Využije ho aj talentovaná herečka, hokejový brankár či vedúca školskej jedálne - skrátka ľudia, ktorí nebudú programátormi alebo softvérovými inžiniermi? Zistime to spolu!
"Výskumy jasne potvrdzujú pozitívny efekt nášho rozprávania sa s deťmi na rozvoj ich metakognície, porozumenia či zlepšenie ich sociálnych zručností."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Ako nám metakognícia pomáha zlepšiť rozhodovanie?
  • Je nám prospešná aj pri riešení konfliktov?
  • Aký vplyv má na deti to, že sa s nimi rodičia rozprávajú?
  • Kde sa dospelákom stratila prirodzená zdravá zvedavosť?
  • Môžeme si trénovať pamäť aj v dospelosti?
  • Ako sa dá uvažovaním o vlastnom myslení zvýšiť adaptabilita?
  • Vieme ním podporiť originalitu a divergentné myslenie?

Kto je Kamila Urban?

Kamila Urban je vedeckou pracovníčkou v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumne sa venuje metakognícii, autoregulovanému učeniu, jazykovej gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. Často prednáša a je členkou viacerých národných výskumných projektov. Získala aj Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou na NCSU v Severnej Karolíne v USA, kde sa tento rok vďaka individuálnemu výskumnému grantu od SAIA vracia.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: