Loading udalosti
  • Táto udalosť sa už uskutočnila.

82 Drogy a (ne)závislosť:
čo by mal vedieť každý?

Podrobnosti

Dátum:
16. októbra 2018
Čas:
18:00 - 19:30
Typ udalosti:

Organizátor

Voices
Email:
voices@voices.sk
Webstránka:
voices.sk

Miesto

Klub Lúč
Kniežaťa Pribinu 3,
Trenčín,
Webstránka:
klubluc.sk

Závislí môžeme byť od čohokoľvek: alkoholu, sociálnych sietí, pomáhania, auta aj čokolády, zvyčajne nám však prvé napadnú drogy. Sú vo všetkých spoločenských vrstvách, radi s nimi experimentujú čoraz mladší ľudia, objavujú sa stále nové a my nepoznáme dobre ich účinky.

Otvorený rozhovor s Andreou Hugáňovou a Pavlom Ščasným, skúsenými odborníkmi a terénnymi sociálnymi pracovníkmi zo Združenia STORM, o drogách a závislostiach, represii a prevencii, nízkoprahovej filozofii a bezpečných mestách.

Prečo niektorí z experimentovania skočia do návyku a iní nie? Aké fázy má závislosť? Ako sa môžu rodičia a učitelia rozprávať s mladými o drogách, ak im chcú pomôcť nestať sa závislými? Ktoré mýty kolujú o užívaní marihuany, najbežnejšej ilegálnej drogy? Čo je terénna sociálna práca? Komu a v čom pomáha? Prečo sa vykonáva v prirodzenom prostredí injekčných užívateľov drog? Ako sa dá zlepšiť spolupráca zainteresovaných (terénnych sociálnych pracovníkov, psychiatrov, zdravotníckych zariadení, škôl, miest, …), aby sme mali bezpečnejšie mestá, a zároveň sme účinne pomáhali ľuďom so závislosťou?

Andrejka Hugáňová pracuje už 13 rokov ako kontaktná a terénna sociálna pracovníčka najmä s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise. Od roku 2007 je štatutárnou zástupkyňou Združenia STORM, ktoré sa na základe nízkoprahových princípov venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v Nitrianskom a Trnavskom kraji. V roku 2012 obhájila dizertačnú prácu na tému rodinné poradenstvo v oblasti alkoholovej závislosti na UKF v Nitre. V súčasnosti je na materskej dovolenke a venuje sa najmä svojmu synovi. Rada šíri pokoj a dobrú náladu medzi ľuďmi. Je presvedčená, že má zmysel rozprávať sa o vážnych veciach otvorene a bez poučovania.

Pavol Ščasný pracuje ako terénny sociálny pracovník, venuje sa aj prevencii na školách, festivaloch a v kluboch. Aktuálne v Združení STORM manažuje programy Zóna, Krok vpred, Echo a Stereo. Spoluzakladal KC PRIESTOR v Seredi, v Trnave spoluzaložil sieťovaciu skupinu Pomoc marginalizovaným. Je dobrovoľníkom v Hideparku v Nitre, kde spoluzaložil cyklozdruženie HidePumpa. Najnovšie s manželkou rozbieha v Nitre centrum, ktoré bude v prvej slovenskej celoročnej jurte priamo z Mongolska. Je presvedčený, že všetko má svoj zmysel, hoci to nevyzerá ideálne. Podľa neho je dôležité otvárať tabuizované témy, lebo nikdy nevieme, čo nám to prinesie v budúcnosti.