Bližšie k sebe

Kde a ako môžeme v dobe médií, technológií a vedy hľadať pokoj a ľudskosť? Prečo sme často nespokojní? Čím sa naše vedomie podobá svetlu? Kam sa v spánku strácame? Na čo sú nám ticho a blízkosť? Prečo je dôležité vnímať krásu? Na aké otázky nám veda odpovedať vie a v čom nám nepomôže? Poďme to spolu zistiť!
E_Ján Markoš2 - hero image2

Bližšie k sebe

Kde a ako môžeme v dobe médií, technológií a vedy hľadať pokoj a ľudskosť? Prečo sme často nespokojní? Čím sa naše vedomie podobá svetlu? Kam sa v spánku strácame? Na čo sú nám ticho a blízkosť? Prečo je dôležité vnímať krásu? Na aké otázky nám veda odpovedať vie a v čom nám nepomôže? Poďme to spolu zistiť!
"Diaľka sa stráca, ale jej nedostatok neznamená automaticky blízkosť. Blízkosť sa tvorí otvorenosťou, schopnosťou počúvať, intimitou a láskou. Je dobre o nej takto uvažovať."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Čím to je, že nie sme pokojní a vyrovnaní
  • Ako na nás vplýva predlžujúci sa čas strávený v online svete
  • Čo užitočné môžeme spraviť pre svoje telo
  • Prečo potrebujeme ticho a ako ho môžeme nájsť
  • Čo nám dáva blízkosť, dôvera a rozprávanie sa tvárou v tvár
  • V čom sa naše vedomie podobá svetlu
  • Kam sa v spánku strácame a čo sa vtedy deje s našou mysľou
  • Na čo nám veda vie odpovedať a v čom nám nepomôže
  • Či krása môže spasiť svet a ako súvisí s procesom poznávania
  • Prečo je dobre s pozornosťou narábať opatrnejšie a slobodnejšie

Kto je Ján Markoš?

Ján vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu. Venuje sa vzdelávaniu, najmä v oblasti kritického myslenia. Dva roky učil na bratislavskom gymnáziu C.S. Lewisa, štyri roky viedol Sokratov inštitút.

Napísal známe knihy Sila rozumu v bláznivej dobe, Medzi dobrom a zlom a Bližšie k sebe. Je úspešným šachistom, šachovým veľmajstrom a trénerom. Jeho kniha Pod hladinou získala v roku 2018 prestížnu cenu Kniha roka od Anglickej šachovej federácie, v roku 2020 napísal s najlepším českým šachistom Davidom Navarom aj druhú šachovú knihu Tajná přísada.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: