Ako si odpustiť a byť sám k sebe láskavý

Každý z nás občas urobí niečo nesprávne, niekomu ublíži, alebo nekoná čestne. Ak to nenapravíme, nedokážeme si odpustiť. Obviňujeme sa aj vtedy, ak si myslíme, že sme niečo zanedbali, že nespĺňame očakávania, že nie sme dosť dobrí. Čo s tým? Zisti to s nami!
E_Lucia Záhorcová2 - hero image2

Ako si odpustiť a byť sám k sebe láskavý

Každý z nás občas urobí niečo nesprávne, niekomu ublíži, alebo nekoná čestne. Ak to nenapravíme, nedokážeme si odpustiť. Obviňujeme sa aj vtedy, ak si myslíme, že sme niečo zanedbali, že nespĺňame očakávania, že nie sme dosť dobrí. Čo s tým? Zisti to s nami!
"Láslavosť k sebe znamená to, že pri našom pochybení, zlyhaní, či inej ťažkej situácii, dokážeme sami sebe dať také porozumenie, prijatie a starostlivosť, aké dáme niekomu, na kom nám naozaj záleží."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Kedy najčastejšie prežívame pocit viny
  • Čo vtedy ovplyvňuje našu reakciu
  • Ako prevziať zodpovednosť a ospravedlniť sa efektívne
  • Čo robiť v situáciách, kedy svoju chybu nemôžeme napraviť
  • Ako odpustenie sebe súvisí s naším zdravím a vzťahmi
  • Prečo a ako vzniká v človeku pocit hanby a sebakritika
  • Dá sa sebakritika zmeniť zo zraňujúcej na konštruktívnu
  • Čo vlastne znamená, že som k sebe láskavý
  • Aké praktické tipy pomáhajú lepšiemu sebaprijatiu

Kto je Lucia Záhorcová?

Lucia je vedeckou pracovníčkou na Ústave experimentálnej psychológie SAV, odbornou asistentkou na Katedre psychológie Trnavskej univerzity a psychologičkou v detskom mobilnom hospici Pod krídlami Dominiky.

Na Katedre psychológie Trnavskej univerzity učí predmet Psychológia odpustenia a zmierenia, v téme odpúšťania realizovala aj viacero výskumov a viedla niekoľko záverečných prác. Vedecky overené informácie o duševnom zdraví popularizuje v rozhovoroch, na instagramovom profile odpustenie.sk a blogu www.odpustenie.sk.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: