Kognitívne skreslenia: príklady a poučenia

Náš mozog nedokáže zvládnuť množstvo a zložitosť informácií, ktoré prijíma, preto si ich zjednodušuje. Mentálne skratky však následne ovplyvňujú, ako premýšľame, ako sa cítime a ako sa správame. Prečo sme menej racionálni a logickí, ako si myslíme? Poď to s nami zistiť!
E_Veronika Šustrová - hero image2

Kognitívne skreslenia: príklady a poučenia

Náš mozog nedokáže zvládnuť množstvo a zložitosť informácií, ktoré prijíma, preto si ich zjednodušuje. Mentálne skratky však následne ovplyvňujú, ako premýšľame, ako sa cítime a ako sa správame. Prečo sme menej racionálni a logickí, ako si myslíme? Poď to s nami zistiť!
"Myslíme si, že to, čo vnímame, je realita. Je to však len ilúzia, ktorú si vytvára náš mozog. Zjednodušuje množstvo a zložitosť informácií, ktoré prijíma, aby sa ľahšie prispôsobil svetu a prežil."

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Prečo sme menej racionálni a logickí, ako si myslíme
  • kto a prečo to vedecky skúma; ako nám lepšie poznanie našich chybných úsudkov môže pomôcť v práci i súkromí

Po krátkom úvode si podrobnejšie vysvetlíme:

  1. Stádový efekt / Bandwagon Effect
  2. Potvrdzovacie skreslenie / Confirmation Bias
  3. Status Quo skreslenie / Status Quo Bias
  4. Klam preživších / Survivorship Bias
  5. Kotvenie / Anchoring Bias
  6. Haló efekt / Halo Effect
  7. Efekt identifikovateľnej obete / Identifiable victim effect
  8. Impostor syndróm / Impostor Syndrome

Kto je Veronika Šustrová?

Veronika je medzinárodne certifikovaná koučka a uznávaná lektorka. Z asistentky v komerčnej banke sa vypracovala v nadnárodných spoločnostiach v oblasti finančníctva, bankovníctva, zdravotníctva a telekomunikácií až na pozíciu vrcholovej manažérky.

Dnes profesionálnym koučovaním podporuje svojich klientov – manažérov, lekárov, akademikov, etablovaných aj začínajúcich podnikateľov. Osobné skúsenosti kombinuje s poznatkami z neurovedy, evolučnej biológie, psychológie a behaviorálnej ekonómie. Je presvedčená, že ľudia sú dôležitejší ako technológie a procesy. Rada číta, varí a jazdí na koni a na lyžiach.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: