Generácia Z ide do práce. Čo od nej očakáva?

Vyrástli na sociálnych sieťach. Sú známi technologickou zručnosťou, ambíciami a kreativitou. Rovnosť a udržateľnosť im nie sú ľahostajné. Na čom im ešte záleží? Aké očakávania majú od svojho života a práce? Aké je byť súčasťou dynamickej a inovatívnej generácie? Vypočujte si rozhovor s Laurou Blažekovou zo spoločnosti Allheads, ktorá pomáha firmám zlepšovať fungovanie viacgeneračných tímov vďaka dátovo podmieneným riešeniam.
Laura Blažeková_hero image

Generácia Z ide do práce. Čo od nej očakáva?

Vyrástli na sociálnych sieťach. Sú známi technologickou zručnosťou, ambíciami a kreativitou. Rovnosť a udržateľnosť im nie sú ľahostajné. Na čom im ešte záleží? Aké očakávania majú od svojho života a práce? Aké je byť súčasťou dynamickej a inovatívnej generácie? Vypočujte si rozhovor s Laurou Blažekovou zo spoločnosti Allheads, ktorá pomáha firmám zlepšovať fungovanie viacgeneračných tímov vďaka dátovo podmieneným riešeniam.
"Riešenie medzigeneračnej dynamiky nie je o prispôsobení sa mladším. Je o pochopení odlišného vnímania reality rôznymi generáciami a o zmäkčovaní komunikačných zručností z oboch strán"

Počúvaj na svojej obľúbenej platforme

V rozhovore sa dozvieš

  • Prečo je obdobie medzi 20. a 30. rokom pre človeka kľúčové?
  • Akí sú mladí dospelí na základe dát a jej osobných skúseností?
  • Je pre nich množstvo príležitostí výhodou alebo hendikepom?
  • Aké pracovné prostredie chcú a aké benefity mladí oceňujú?
  • Dokážu sa sústrediť a zvládnuť tlak? Vedia byť lojálni?
  • Kedy viacgeneračné tímy dobre fungujú a ako to dosiahnuť?
  • Prečo má význam neformálne vzdelávanie stredoškolákov?
  • Koho a prečo zaujímajú výskumy o generácii Z?

Kto je Laura Blažeková?

Laura je absolventkou Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a spoluzakladateľkou spoločnosti Allheads. Sama je členkou generácie Z. Pracovné skúsenosti získavala v neziskových organizáciách ako Nexteria, Mareena, či Zmudri, kde ju zaujala téma príchodu generácie Z na pracovisko a jej inakosť v správaní v rámci práce, komunikácie a konzumných návykov. Sprostredkovávanie dát zrozumiteľnou formou pre zlepšenie medzigeneračných vzťahov a porozumenie mladej generácii sa stala v rámci Allheads jej poslaním.

Podobné epizódy

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156
DIČ: 2022545327
Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie
Rozhovory Choices pripravujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis už od roku 2013. Nájdeš nás na: