Loading udalosti
  • Táto udalosť sa už uskutočnila.

80 Prečo robíme to, čo robíme

Podrobnosti

Dátum:
18. septembra 2018
Čas:
18:00 - 19:30
Typ udalosti:

Organizátor

Voices
Email:
voices@voices.sk
Webstránka:
voices.sk

Miesto

Klub Lúč
Kniežaťa Pribinu 3,
Trenčín,
Webstránka:
klubluc.sk

Motivácia aktivuje naše správanie. Rozhoduje, ktoré svoje potreby uspokojíme a aké ciele sa podujmeme dosiahnuť. Ovplyvňuje našu úspešnosť a životnú spokojnosť, oplatí sa preto o nej vedieť viac. Koľko motivácie je akurát a odkiaľ má prísť? Kedy hovoríme o vonkajšej a vnútornej, o pozitívnej a negatívnej motivácii? Čo motivuje človeka učiť sa? Čo motivuje onkologického pacienta vyliečiť sa? Čím môžeme ako učitelia alebo rodičia najlepšie pomôcť deťom získať ozajstnú vnútornú motiváciu? Čo od nás potrebujú pacienti s onkologickým ochorením (alebo naši blízki v inej zložitej situácii) a čo si trebárs vôbec neprajú, ale my si to v snahe pomôcť im myslíme?

Rozhovor s Luciou Alakšovou, klinickou psychologičkou z Onkologického ústavu sv. Alžbety a zakladateľkou občianskeho združenia Smaragdy, a Martinom Kurucom, sociálnym pedagógom a výskumným pracovníkom Centra pedagogického výskumu Univerzity Komenského, o našej vnútornej motivácii a o tom, čo ju podporuje a čo oslabuje.

Lucia Alakšová pracuje ako klinická psychologička v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Potrebu onkologických pacientov a ich blízkych nájsť podporu a poradenstvo vnímala tak intenzívne, že založila občianske združenie Smaragdy. Spolupracuje tiež so združením Amazonky, Ligou proti rakovine a Klubom detskej nádeje. Na základe svojich skúseností je presvedčená, že náročné situácie sa zvládajú ľahšie, ak sa neizolujeme a otvorene komunikujeme. Ako uznávaná odborníčka diskutovala v relácii RTVS Silná zostava, ktorá bola venovaná rakovine.

Martin Kuruc pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na rozvoj motivácie vo vzdelávacom procese, pedagogickú diagnostiku, prevenciu sociálno-patologických javov v edukačnom procese a negatívnych vplyvov sociálneho prostredia na formovanie morálnych postojov dieťaťa. Je manželom, otcom troch dcér, sympatizantom lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill. Má bohaté praktické skúsenosti z vedenia podporných skupín a bol aj supervízorom konzultantov na Linke detskej istoty.