Loading udalosti
  • Táto udalosť sa už uskutočnila.

95 Konšpirácie v minulosti a dnes

Podrobnosti

Dátum:
22. septembra 2020
Čas:
18:00 - 19:00
Typ udalosti:

Miesto

Vaša obývačka
Webstránka:
linktr.ee/rozhovorychoices

Organizátor

Voices
Email:
voices@voices.sk
Webstránka:
voices.sk
Zuzana Panczova

Obava z akejsi mocnej a relatívne všadeprítomnej hrozby nie je nová. Príbehy vychádzajúce z neoverených informácií neraz aj s nadprirodzenými bytosťami a úkazmi sú s nami celé stáročia. Z jednotvárnej reality vytvárali vzrušujúce príbehy. Kedysi sa medzi ľuďmi rozprávali démonologické povesti, teraz máme „urban legends“ – moderné povesti ukotvené v miestnej histórii a kultúre, alebo rozličné fámy a sprisahanecké teórie šíriace sa internetom. Poháňa ich náš strach a nájdeme v nich predsudky, stereotypy či rôzne obrazy „našich“ a „druhých“.

S etnologičkou Zuzanou Panczovou z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV sme sa rozprávali o tom, ako a prečo ľudia aj v minulosti šírili konšpiračné presvedčenia a príbehy, akých oblastí života sa týkali, aké to malo dôsledky, prečo to robia dnes, ako si to zdôvodňujú a čo to vypovedá o ich pohľade na spoločnosť.

Keďže konšpiračné teórie sa stali prostriedkom šírenia a obhajovania konkrétnych ideológií, zdá sa nám zaujímavé venovať sa im v historickej súvislosti. V epizóde Rozhovorov Choices sme si preto položili aj nasledujúce otázky: Chceli sme sa odvždy báť a len sme hľadali nepriateľa? Čím sa líšia dnešné konšpiračné teórie od predošlých? Na koho útočia? Akí sú konšpirační teoretici a ako narábajú s realitou? Akí ľudia sú náchylnejší im veriť? Ako sa na sprisahania pozerajú spoločenské vedy? Rozhovory Choices podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Zuzana Panczova

Zuzana Panczová vyštudovala etnológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaujíma ju, ako sa tradujú príbehy a obrazy vyjadrujúce kolektívny strach a úzkosť, ako nimi vyjadrujeme predstavy o sebe a o iných a ako sa stávajú súčasťou ideológií. Je vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a v súčasnosti aj zástupkyňou riaditeľky tohto ústavu. Patrí do tímu medzinárodnej európskej siete odborníkov v rámci projektu COST s názvom Comparative analysis of conspiracy theories (COMPACT), vedie domáci vedecký projekt Folklór, folkloristika a ideológia a napísala knihu Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie.

Zuzana Panczová a Ivan Ježík v nahrávacom štúdiu