Loading udalosti
  • Táto udalosť sa už uskutočnila.

74 Ako narábať s mocou?

Podrobnosti

Dátum:
13. marca 2018
Čas:
18:00 - 19:30
Typ udalosti:

Organizátor

Voices
Email:
voices@voices.sk
Webstránka:
voices.sk

Miesto

Klub Lúč
Kniežaťa Pribinu 3,
Trenčín,
Webstránka:
klubluc.sk

Mnohí si moc spájame najmä s politikou a vyvoláva v nás negatívne asociácie. Všetci sa však ocitáme v situáciách, v ktorých máme oproti druhým lepšiu východiskovú pozíciu – formálne postavenie, skúsenosti, intelekt či talent. Vedomé a správne narábanie s mocou je preto dôležité nielen pre politikov, ale aj pre rodičov, manažérov, lekárov, pre nás všetkých. Prečo mu venujeme tak málo pozornosti? Kde a ako môžeme túto kompetenciu získať a rozvíjať?

So Sylviou Ondrisovou, psychoterapeutkou, lektorkou a koučkou, Róbertom Bezákom, bývalým arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy, dnes učiteľom etiky a náboženstva na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave, a Ondrejom Székelym, učiteľom informatiky, etiky a náboženstva z toho istého gymnázia sme sa rozprávali o otázkach: K čomu môže viesť nevedomé používanie moci? Ako ovplyvňujú naše hodnoty, motivácia a identita to, ako s mocou narábame? Prečo ju niekedy zneužívame? Môže byť vyhýbanie sa použitiu moci chybou? Ako nájdeme optimálnu synergiu formálnej moci a osobnej sily? Ako môžu rodičia, pedagógovia, manažéri získať prirodzený rešpekt? Mali by sme sa charakterovému vzdelávaniu venovať viac aj v školách? Ako taký program úspešne uviesť do praxe?

Sylvia Ondrisová vyštudovala psychológiu v Bratislave a ďalej sa vzdelávala najmä na Slovensku a vo Veľkej Británii. Od roku 2003 pracuje ako psychoterapeutka a koučka v súkromnej praxi. Spoluvedie Procesový inštitút na Slovensku a vo vzdelávaní rada prináša témy, v ktorých ako spoločnosť potrebujeme zmenu zabehnutých postojov. Venovala sa Tai-chi, Kung Fu i jazde na koni, v súčasnosti žije so svojím manželom v Bratislave pri lese a voľný čas rada trávi v prírode.

Róbert Bezák je slovenský rímskokatolícky biskup a bývalý arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov. Bol najmladším slovenským arcibiskupom a jeho odvolanie po trojročnom pôsobení vyvolalo mnoho reakcií. Po tom, ako bol jeho prípad vo Vatikáne odložený, dostal viacero pozvaní na prácu v civilnom prostredí. Prijal ponuku Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, kde od septembra 2017 učí náboženstvo a etiku.

Ondrej Székely vyštudoval Fakultu informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave a učí na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa. Popri informatike učí teraz aj náboženstvo a etiku. Sám to vníma ako skvelé prepojenie dvoch zdanlivo nespojiteľných svetov. Je spoluautorom programu charakterového vzdelávania, ktoré získalo Cenu Generácia 3.0 za rok 2017. Behá dlhé trate a myslí si, že dobrý pedagóg má byť autentický. Ak sa učiteľ na niečo hrá, študenti to podľa neho vždy vycítia.