Loading udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

102 Ako mladí vidia svet a seba v ňom?

Podrobnosti

Dátum:
7. septembra 2021
Čas:
18:00 - 19:00
Typ udalosti:

Organizátor

Voices
Email:
voices@voices.sk
Webstránka:
voices.sk

Miesto

Kaviareň Coffee Sheep
Matúšova 22,
Trenčín,
Ivan Ježík pri rozhovore s Elenou Gallovou Kriglerovou

Životná fáza medzi detstvom a dospelosťou je plná túžob, objavov a zážitkov, ale aj neistoty a nepokoja. V dnešnej dobe majú dospievajúci navyše veľa príležitostí, no predvídateľná stabilita pre nich neexistuje. Rýchle tempo, globalizácia, rozvoj technológií, klimatické zmeny, populizmus v politike a iné spoločenské výzvy vytvárajú na nich rozličné tlaky. Poznáme dnešných mladých? Vieme, čo si myslia a ako sa cítia? Správame sa k nim s rešpektom?

Pozývame vás vypočuť si záznam z prvej z troch epizód podcastu Rozhovory Choices, ktoré Voices pripravilo na jeseň 2021 v spolupráci s I Ambitious. V tej úvodnej sme sa rozprávali so sociologičkou a výskumníčkou Elenou Gallovou Kriglerovou o názoroch a pocitoch mladých ľudí. Pri argumentácii sme sa opierali najmä o výsledky viacerých kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumov realizovaných Centrom pre výskum etnicity a kultúry. Diskusiu sme odvysielali naživo na našom Instagrame.

Rozprávali sme sa o tom:

 • Ktoré celospoločenské témy považujú mladí za dôležité
 • Či majú pocit, že rodičia počúvajú ich názory a rozumejú im
 • Ako vnímajú kultúrnu rozmanitosť a cudzincov, ktorí tu žijú
 • Či je škola dôležitá pre ich dospievanie a ako sa v nej cítia
 • Ako vplývajú na ich pocit šťastia sociálne siete a koľko času im venujú
 • Akých pedagógov považujú za kvalitných a čo mimo vzdelávacieho systému ich zaujíma
 • Koľko z nich sa cíti byť neprijatých rovesníkmi a z akých dôvodov
 • Čo prinášajú do sveta dospelých a možno si to ani neuvedomujeme
 • Či sa zaujímajú v komunite o veci verejné a ako to môžeme zlepšiť
 • Komu dôverujú a kto sú pre nich autority
 • Kde chcú študovať, ako chcú pracovať a či chcú žiť na Slovensku

Ivan Ježík pri rozhovore s Elenou Gallovou Kriglerovou

Elena Gallová Kriglerová vyštudovala sociológiu a už takmer 10 rokov je riaditeľkou Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktoré chce svojou prácou prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a sebavedomejšej spoločnosti. Zaoberá sa najmä kultúrnou integráciou a participáciou menšín v každodennom živote. Realizovala viacero výskumných projektov, je autorkou a spoluautorkou publikácií a pomáha samosprávam pri tvorbe lokálnych politík. Odmalička rada číta a pozoruje ľudí. Je presvedčená, že rozmanitosť je krásna a verí, že sociológia brúsi ľuďom zmysly a otvára oči dokorán.

Rozhovory Choices podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a moderuje ich Ivan Ježík.